Porta enrasada

  • Porta interior composta de madeira

    Porta interior composta de madeira

    Porta interior composta de madeiraé unha porta de interior sinxela, que fai referencia á porta con bisagras (bisagras) instaladas no lateral da porta e abertas cara a dentro (esquerda dentro, dereita dentro) ou cara fóra (esquerda fóra, dereita fóra).Está composto por peto da porta, bisagra, folla da porta, pechadura, etc. a porta batiente é unha porta de interior con maior demanda do mercado.Por iso, ademais de ser sólida, a porta de interior tamén implica moitos aspectos, como o illamento térmico, o illamento acústico, a beleza, etc.